Waar zitten de grootste verspillingen in uw organisatie? Dat kunnen we achterhalen met Cost Deployment. Samen met u kijken we naar de opbouw van uw kosten en budgetten en vertalen we deze naar kosten die leiden tot waardetoevoeging en kosten die alleen verspillingen tot gevold hebben. Daarbij maken we gebruik van ons unieke model waarin we bedrijfseconomische en procesanalyses met elkaar verbinden.

In onderstaand schema zie u hoe we dat doen.